KUŞAKLARI ANLAMAK

Kuşaklar değiştirilebilir mi?

Günlerdir bu sorunun çeperinde dolaşıyorum. 

Bir kuşak kendi arketipi ve kadim birikimi yüzünden mi böyle davranıyor? 

Bir kuşağa aile ve toplum tarafından başka değerler aktarılabilir mi? 

Kuşak, kendi tasarımıyla mı doğuyor? 

Yanındaki insanlar ve en önemlisi ailesi bu tasarımın malzemesini, hızını, rotasını değiştirebilir mi?

Bol sorulu bir yazı olacak anlaşılan. Soruların işaretini takip edeceğiz. Ben her zaman ailenin çocuğun tasarım mayasına etki eden olacağına inanırdım. Çocuk ailenin aktardığını – ailenin yaptığını yapar, ailenin gösterdiği yöne bakar, ailenin baktığı gibi bakar, ailenin dinlediği kadar dinler, ailesinin kalbinin havzası neyse o denli hisseder… Sonra bu denkleme kendi ürettiği çevresi katılır. Ailesinin ördüğü yapıya arkadaşları yeni mimari dokunuşlar yapar. Yeniden dekore edilir çocuk ruhu. Fakat ne olursa olsun değişen ve dönüşen duvarların harcı aynıdır. Böyle düşünüyordum.

Fakat şimdi gözümün önünde büyüyen ve özellikleri gitgide belirginleşen kuşağa baktığımda müthiş bir aynılık görüyorum. Sanki önümüzde binlerce maya çeşidi var fakat herkes aynı yemeğe dönüşüyor. Sanki önümüzde binlerce harç var fakat herkes aynı yapıya dönüşüyor. Tam bu noktada aynı soruya dönüyorum.

Kuşaklar dönüştürülebilir mi? 

Haydi kuşak sözcüğünün on sözlük anlamına bakalım.

1 – Bele dolanıp bağlanan uzun ve enlice kumaş parçası.

BAĞLANTI 

2- Bir şeyin sağlamlığını pekiştirmek için, çevresine geçirilen ağaçtan ya da metalden şerit biçiminde bağ.

KORUYUCU

3- Yaklaşık olarak 25–30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek.

TOPLUM

4- Atalar ve torunlar zincirinde halka.

HALKA

5- Aşağı yukarı aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın koşullarını, dolayısıyla da birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin oluşturduğu topluluk.

AYNILIK – ANLAYIŞ

6 – Bir küre yüzeyi koşut iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm.

KESİT

7 – Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölgesinden her birine verilen ad.

EVRENSEL

8 – Gökyüzünün yeryüzü kuşaklarına karşılık olan bölgelerinden her biri.

GÖK

9 – Bir filmin, boş filmden dolu filme değin olan bütün çeşitlerini anlatan ortak terim.

SANAT – AYNILIK – ANLAYIŞ

10 – Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler.

KOPUK

Ortaya çıkan söcükleri başladığımızda ortaya kuşak sözcüğünü tanımlayan yepyeni bir kurgu çıkıyor: 

BAĞLANTI KORUYUCU TOPLUM, HALKALAR ÇİZEN BİR AYNILIK ANLAYIŞININ HER EVRENSEL KESİTİNDE GÖKLERE ÇIKAN BİR KOPUKLUK YAŞIYOR. SANATTA BİLE.

Paylaşmak ister misiniz?

İPEK SÖZEN

Evrenime hoş geldiniz. Hayatta hepimizin kullandığı bir ortak noktamız var: Sözcükler. Ölümsüzlüğün icadı. Ruhlarımızın tarihini, evrenin kalbinde saklayan sihir. Bir ağacın yeşiline takılan nefes. Henüz yaşanmamış/solunmamış bir tarihin ayak sesleri. Arayışın ‘Daima!’ diye bağıran izleri...

Diğer